Novice

Posredovanje računov iz EU in tretjih držav v računovodstvo

Vse račune za storitve od dobaviteljev iz EU in tretjih držav, ki se glasijo na podjetje, društvo, zavod ali s.p., je obvezno treba vnesti v poslovne knjige, in to ne glede na to, ali ste kot prejemnik računa zavezanec za DDV z redno ali posebno ID številko.
Če niste zavezanec za DDV, morate PREDEN vam opravijo storitev, v Sloveniji pridobiti DDV številko (redno ali posebno).
V vsakem primeru vam podjetje iz EU ali tretje države izstavi račun brez njihovega DDV.
Račun je obvezno potrebno vnesti v DDV in narediti samoobdavčitev.
Samoobdavčitev pomeni, da se evidentira vhodni in izhodni DDV po posamezni ID številki tujca, od katerega ste prejeli račun. Na ravni EU se izvajajo kontrole na podlagi ID številk.
Če ste zavezanec za DDV z redno številko, samoobdavčitev za vas nima finančnega učinka: na podlagi vsakega računa se na skupni znesek obračuna slovenski DDV na eni strani kot obveznost in na drugi strani enak znesek kot pravica do odbitka – rezultat je torej nič.
Če ste zavezanec za DDV s posebno ID številko, samobdavčitev za vas pomeni, da nimate pravice do odbitka vstopnega DDV – imate samo obveznost in morate plačati slovenski 22 ali 9,5 % DDV.

Če niste zavezanec za DDV, ne smete prejemati računov za storitve iz EU ali tretjih držav, kakor pojasnjeno v drugi alineji.

To obvestilo je primarno namenjeno pojasnilu, da je potrebno vse račune, ki jih prejemate iz EU in tretjih držav, evidentirati v poslovnih knjigah, ker se ne glede na učinek, kontrolirajo na ravni EU po ID številkah.

Prav tako je pomembno, da vam podjetja iz EU ali tretjih držav ne smejo opraviti storitve, če nimate ID številke za DDV (redne ali posebne).

Poudarjam, da je pri obdavčitvah storitev z DDV veliko izjem, zato je priporočljivo, da se pred vsakim poslovnim dogodkom, ki je drugačen od ustaljenih, posvetujete z nami. Le na ta način bodo vaše poslovne knjige in s tem obveznosti pravočasno in pravilno izpolnjene.

Od leta 2021 (za leto 2020) bo na e-davke obvezno potrebno pošiljati še dodaten povzetek računov po EU ID številkah, kar pomeni, da se bodo kontrole na ravni EU še poostrile.

Prejeti računi za blago od dobaviteljev iz EU in tretjih držav

Če niste zavezanci za DDV, vam dobavitelj iz EU ali tretje države na računu obračuna njihov DDV. Ker niste zavezanec, nimate pravice do odbitka, zato je vaša nabavna cena blaga višja za ta DDV. Če niste zavezanec za DDV, vam torej dobavitelji na računu morajo obračunati njihov DDV.
Če ste zavezanec za DDV, dobavitelju posredujete svojo ID številko in na računu vam ne obračuna DDV. Če je dobavitelj iz EU, je račune potrebno vnesti v poslovne knjige in narediti samoobdavčitev. Samoobdavčitev za vas, kot zavezanca za DDV nima finančnega učinka, ker imate pravico do odbitka DDV – v poslovne knjige se evidentira vhodni in izhodni slovenski DDV.

Če je dobavitelj iz tretje države, gre za uvoz blaga. Uvoz mora opraviti pooblaščen špediter, ki vam pripravi vse potrebne uvozne dokumente. Kar se tiče DDV, ima špediter dve možnosti: lahko zaračuna slovenski DDV od uvoza na vrednost dobaviteljevega računa, lahko pa obveznost za obračun DDV prevali na vas. V prvem primeru je špediterjev račun višji za vstopni DDV, katerega si potem odbijate. V drugem je potrebno narediti samoobdavčitev (po že nekajkrat zgoraj opisanem sistemu) – v obeh primerih za vas tak DDV ni strošek.

Tudi pri nakupih blaga obstaja cela vrsta dodatnih pogojev, odvisno od zneskov, vrste blaga in še česa, zato je gornje pojasnilo namenjeno osnovnim pojmom.

V našem računovodstvu  poudarjamo, da se pred vsako transakcijo oz. poslom, ki se razlikuje od utečenih, posvetujete z nami. Kakor vidite, je zelo pomembno, da so zadeve pravilno nastavljene že od začetka. Rednega svetovanja ne zaračunavamo dodatno, medtem ko se pri urejanju in popravljanju za nazaj največkrat zgodi, da je dela z usklajevanjem zelo veliko.

Zatorej, v izogib dodatnim naknadno obračunanim dajatvam, stroškom za naše dodatno delo ter slabi volji, ki jo take neprijetne situacije neizogibno prinesejo, nas kontaktirajte pred vsako drugačno situacijo ali poslovnim dogodkom. Poleg tega, da redno dostavljate dokumente v knjiženje in berete naša obvestila.

FURS ima vzpostavljenih vedno več avtomatskih kontrol. In FURSu se ne mudi, saj kontrolo lahko opravi za nekaj let nazaj.