Novice

Seznam pravic delavcev in obveznosti delodajalcev v času pandemije

Zakon še vedno ni sprejet zato vam želimo predstaviti do sedaj znan seznam pravic delavcev in obveznosti delodajalcev v času pandemije.

1. - zdrav delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu (predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače): 80-odstotno nadomestilo plače, 60 odstotkov v breme delodajalca, 40 odstotkov v breme države

2. - zdrav delavec v karanteni z odločbo ministra za zdravje, ki svojega dela ne more opravljati na domu (predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače): 80-odstotno nadomestilo plače, v breme države

3. - zdrav delavec v karanteni z odločbo ministra za zdravje, ki dela na domu: 100-odstotna plača, v breme delodajalca

4. - zdrav delavec, ki skladno z dogovorom z delodajalcem preventivno dela od doma: 100-odstotna plača, v breme delodajalca

5. - zdrav delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo: 100-odstotna plača, v breme delodajalca

6. - zdrav delavec, ki bo ostal doma zaradi varovanja otrok, pa svojega dela ne more opravljati na domu: 50-odstotno nadomestilo plače, ki pa ne sme znašati manj kot 70 odstotkov minimalne plače, v breme delodajalca

7. - zboleli in potrjeno okuženi z novim koronavirusom: prvih 90 dni 90-odstotno bolniško nadomestilo, nato 100-odstotno, od prvega dne v breme ZZZS